SEKTÖRLER

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

TEKNOLOJİ

SAĞLIK

ENERJİ

DOĞAL KAYNAKLAR

PERAKENDE VE TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ

OTOMOTİV

ENDÜSTRİYEL ÜRETİM

HİZMETLERİMİZ

NORM KADRO ÇÖZÜMLERİ

Küresel çapta kabul görmüş hareket kodlama yazılımları ve uygun metodolojiler kullanarak iş gücünü daha verimli kullanmanızı sağlıyor, böylece iş gücü maliyetlerinizi optimize ediyoruz.

DAHA FAZLASI +

BUSINESS NAVIGATION

Şirketiniz için stratejik yol haritası hazırlayarak olası ve mevcut risklerin erken dönem tespiti ile geleceğe dönük gerekli altyapının oluşturulmasını sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

YALIN DÖNÜŞÜM

Operasyonel ve yönetsel süreçlerde değer yaratmayan iş adımlarını tespit ederek yalın değer akışı oluşturuyor, arındınlmış yeni değer akışının kurum kültürünüze entegre edilmesini sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

KADEMELENDİRME

Organizasyon boyutu ve pozisyon etkisini gözeterek her pozisyonun iş değerlerini ve kademe yapısını oluşturduğumuz verimli bir çalışma mekanizması sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

PERFORMANS YÖNETİMİ

Organizasyonunuz için maksimum verimlilik elde etmenizi sağlayacak stratejiler temelinde ekiplerin ve bireysel çalışanların performanslarına dönük süreç analizini oluşturuyor ve yönetiyoruz.

DAHA FAZLASI +

GELİŞİM ANALİZLERİ

Verimli ve huzurlu bir çalışma atmosferini oluşturan adil ücretlendirme sistemi için gereken uygun metodoloji ile objektif ve ölçülebilir bir iş değerleme ve kademelendirme sistemi sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

REORGANİZASYON

Gelişip değişen strateji ve trendlere uyumlanacak organizasyon modelinde belirlediğimiz hedefler temelinde yeni bir model oluşturuyor, güncel ve etkin bir organizasyon yapısı sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

BİRLİKTE BAŞARIYORUZ

KEŞFET+

Bireysel ve kurumsal bazda, size özel sürdürülebilir verimlilik çözümlerimiz ile
Türkiye'de 57 ilde, dünyada 4 ülkede hizmet vererek
her yıl büyümeye devam ediyoruz.

VERİMLİLİK EĞİTİMLERİ

Şirketinize özel verimlilik göstergeleri geliştirerek kayıplarınızı tespit edip iyileştirme metodolojisini uygulamanızı sağlayan verimlilik eğitimlerimizle başarılı olabilirsiniz.

Kişisel Gelişim
Eğitimleri

Yöneticilik
Eğitimleri

Kurumsal Gelişim
Eğitimleri

EXPREMUS AYRICALIKLARI

Yönetsel ve operasyonel süreçlerinizi stratejinize uygun, verimli ve uygulanabilir olarak tasarlamayı düşünüyorsanız...

Mevcut süreçlerinizin analizini yaparak, süreç olgunluklarını ve uygulama seviyelerini tespit ediyoruz.

İdeal süreç tasarımlarını yapıyoruz.

Süreç manuellerini yazıyoruz.

Uygulama ve akış kitapçıklarını hazırlıyoruz.

Expremus ayrıcalıklarından faydalanmak için bizimle iletişime geçin.

Müşterilerimizin, derin endüstri uzmanlığımızdan yararlanarak daha bilinçli kararlar almalarını sağlıyor, en zorlu ve en kritik iş sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için analitik bir titizlikle çalışıyor, kilit stratejik sorunları çözmek amacıyla danışmanlık yapıyoruz.

2008 yılından bu yana elde ettiğimiz deneyimler ve yönettiğimiz proje süreçlerinde oluşan kurumsal hafızamız ışığında; kurumsal olgunluk düzeyi ya da mental yapısı değişime hazır olmayan şirketlerle çalışmıyor ve çalışmama nedenlerini nedenlerimizi şirketlerle detaylı bir şekilde paylaşarak, şeffaf bir çözüm ortağı ortaklığı ilişkisi yürütüyoruz.

13 yıllık yolculuğumuzda Türkiye'de 57 şehir, Dünyada 4 ülkede hizmet vererek her yıl büyümeye devam ediyoruz.

GÜRCAN AKÇAY

Kurucu - Founder

EXPREMUS BLOG

Eğitim Yoluyla Zirveye: “İş Dünyasında Dönüşümün Anahtarı”

Kurumsal eğitim, günümüzün sürekli gelişen dünyasında iş başarısının önemli dinamiklerinden biri. Yeni teknolojiler ortaya çıktıkça ve çalışma ortamları değiştikçe, işletmelerin çalışanlarının sürekli eğitim ve gelişimine yatırım yapması zorunlu hale geliyor.

Hızlı Kararlar Almak İçin Uygulamanız Gereken 7 Formül

Karar verme süreci, iş dünyasında ve kişisel hayatta son derece kritik bir rol oynar. Ancak, günümüzün hızla değişen iş ortamında, zaman zaman hızlı kararlar almak zorunlu hale gelebilir.

İmajınızı Yönetin, Kariyerinizde İz Bırakın!

Son derece karmaşık ve rekabetçi iş dünyasında hayatımızı idame ettirdiğimiz düşünülürse iş hayatında imaj yönetimi yaşamın diğer alanlarına kıyasla çok daha fazla önem kazanmaktadır.

"İş gücünüzü Sağlamlaştırın: Norm Kadro Analiziyle Şirketinizin Stratejik Yönetimini Nasıl Güçlendirirsiniz?"

Şirketlerin rekabetçi bir piyasada ayakta kalabilmeleri ve büyümeleri için sağlam bir temele ihtiyaçları vardır. Bu temel, verimli bir iş gücüyle sağlanır.