Günümüz ekonomi şartlarında finansal konularda yüzeysel bilgiye sahip olmak artık yeterli değildir. Yöneticilerin ve firma sahiplerinin uyguladıkları yöntemleri, sorgulayacak ve analiz edecek finansal bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Tüm firmalarda olduğu gibi Startup şirketlerde de bu durum fazlasıyla önem teşkil etmektedir.

Zaman içinde ve ekonomik koşulların getirileriyle beraber yöneticilerin bakış açıları değişmiştir. Önceden firma sahiplerinin odak noktaları üretim ve satıştı. Ancak, artan belirsizlikler ve rekabet koşulları sebebiyle alınacak kararlar, oluşabilecek finansal etkilerin daha derin analizini gerektirmektedir. Sadece satış ve üretime odaklanıp; finansal etkileri görmeden işin geleceği için stratejik kararlar almak artık mümkün değildir.

Rekabet koşullarında finansal stratejiler ve politikalar hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarını kontrol etmek önemli bir ihtiyaç olmuştur. Firmanın büyüklüğü ve büyüme hızı, firma kaynaklarının aktiflere en etkili biçimde dağıtılması, kaynakların kullanımı, bu kaynakların çeşitli varlıklara dağıtılması ve yatırım kararları önemli hale gelmiştir.

Startup Risk

Firmaların amacı toplam karını veya hisse başına düşen karını maksimum yaparak firma değerini maksimum seviyeye çıkarmaktır. Firmalar bunun için araç olarak finansı kullanır. Firmalar kar elde etmek için başka bir hususla karşılaşır. Buda risk faktörüdür.

Firmalarda risk,  faaliyet  riski ve finansal risk olarak ikiye ayrılır;

Faaliyet riski işletmenin içinde bulunduğu sektörle alakalı karşı karşıya kaldığı risktir ve firmadan firmaya değişiklik gösterir.

Finansal risk ise firmanın faaliyetlerini sürdürmesi için nasıl finanse edileceğidir. Örneğin, bir firmanın kullandığı dış kaynak miktarı ne kadar yüksek olursa firmanın o kadar borç ödeyememe, iflas ve sürdürülebilirlik riski vardır.

Borçluluğu yüksek, likiditesi düşük bir firmanın satışlarındaki aşağı doğru dalgalanmayı veya içinde bulunduğu ekonomik durgunluğu aşmak için gerekli mali dayanaklılığı gösterememe olasılığı yükselecektir. Bu sebeple; faaliyet riski ile
finansal riskler arasında uygun bir denge sağlanması gerekir.

Kaynakları bütçeli bir şekilde harcamak, nerelere harcandığını çok sıkı kontrol etmek, pazarlık yapmak ve elde tutabilmek startup’a daha fazla yaşama şansı sağlar.

Startup Şirketler Dikkat !

Startup şirketlerin dikkat etmesi gereken belki de en önemli konu, nakit akışıdır. Birçok şirketin bozuk nakit akışı yüzünden sıkıntı yaşadığı bilinmektedir. Nakit akışında öne çıkan konu, alacak ve borçların vadelerini çok iyi yönetmektir. Bu yöntemle kısa vadede küçük sermayelerle iyi işler çıkaran birçok şirket bulunmaktadır.

Kısa vadelerle tahsilat yapmak, mümkün olduğunca komisyon maliyetini en aza indirmeye çalışmak ve tedarikçilerle iyi ilişkiler kurmak finansal riskleri azaltmada etken faktörlerdir.

Amaç, risk ve karlılık arasında optimum denge sağlayarak, firmanın değerini maksimum seviyeye çıkarır.  Tam bu noktada Startup  şirketler için finans yönetimi, karı maksimum yapmaktan çok daha kapsamlı ve stratejik bir önem taşır.

Sadece startup şirketler için değil, tüm firmalar için kulaktan dolma finans bilgisi ile finansal yönetimin yapılması çok risklidir. Finansal yönetimin profesyonel yöneticilere devredilmesi gerekir.

Alınan finansal kararların ve uygulamaların denetimi için firma sahibinin, sağlam bir finans temeline sahip olmalı. Bununla birlikte firmanın yönetiminden sorumlu genel müdür veya diğer orta ve üst düzey yöneticilerin de temel finans bilgisine sahip olması şirket geleceği için önemli bir yapı taşı oluşturur.

Bir yanıt yazın

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?