Covid-19 ve Değişim

Esneklik ve Değişim Zamanı

Kaç değişikliğe tahammül edebiliriz? Değişimi ne kadar hızlı yapabiliyoruz? Dışarıdan dayatılanlara sürekli uyum sağlamak mümkün müdür? Yeni durumlara uyum sağlamak ne anlama geliyor?  Değişime daha yatkın kişilikler var mı?
Diğer birçok sorular kafamızda, değişme ihtiyacından kalıcı olarak sarsıldığımızı ve direk olarak değişime uğrayan bir dünyanın dışında bırakılmadığımızı kendimize sorarak yaşam sürecimizde var olmak istiyoruz.
Teknoloji ve iklim gibi farklı seviyelerde değişiklikler yaşıyoruz. Diğerlerinin yanı sıra, bize sürekli olarak meydan okuyan, yaşam tarzımızı ve düşünme biçimimizi sorgulayan yeni kültürel, emek, aile, sosyal çevre, sosyal medya ve okul paradigmaları tarafından üretilenlere maruz kalıyoruz.
Son dönemlerde yaşadığımız Pandemi koduyla tüm dünyada kabul edilen salgının üzerimizdeki etkilerini de göz ardı etmemizin mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü, tüm dünya düzenindeki değişimi hep birlikte tüm mecralardan takip ederek, ileri ki günlerde de yaşanacak değişim ve gelişimlere kendimizi de hazırlıyoruz ya da hazırlamaya çalışıyoruz.

Değişime Hazır Olun

Değişikliklere uyum sağlama yeteneği olan “esneklik” adı verilen rekabet hakkında, çeşitli alanlarda birçok kişinin konuşmalarını sosyal medya ve görsel basında sürekli olarak takip ettik.

Öyleyse, bu kavramı durdurmak ve düşünmek, kendi hayatlarımız üzerindeki etkilerini minimalize etmek, kendimiz için yaratacağımız olumlu bir değer halini alacaktır. Bireyin duygu, düşünce ve davranışlarının değişen koşullara göre ayak uydurabilmesi, aynı zamanda mücadele ve değişim gerektiren durumlarda esnek davranabilmesidir.
Son dönemde evde olmanın ya da evden çalışmanın üzerimizde yarattığı değişimleri gün be gün görmekteyiz.

İnsan, tıpkı doğanın kendisi gibi, kalıcı olarak dönüşür. Büyümek için; seyahat edilen yerlerin ve oradaki yaşayanların bir kısmını geride bırakmak zorunda kaldığı gibi. Ya da olduğu yerdekilere benzememek için kendisinde yaratmak istediği değişim gibi.

Eski Yunan filozofu Herakleitos’un iddia ettiği gibi; ” Her şey akar hiçbir şey kaIıcı değiIdir, o yüzden aynı dereye iki kez girmek mümkün değildir; çünkü dereye bir kez daha girdiğimde hem ben hem de dere değişmiştir. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız, çünkü sonradan akan su iIk akan sudan farklıdır. ”

Bu nedenle, kendimize ve başkalarına, içsel ve dışsal olarak, yaşam döngüsüne ve sosyal rutine maruz kaldık. Birçok kez fikirlerimizi, anlayışlarımızı ve ön yargılarımızı yeniden düşünmeliyiz, çünkü yüzleşeceğimiz yeni durumlara uymuyorlar veya işlevsel bir özelliği kalmıyor.

Değişime Esneklik Gösterin

Bununla birlikte, insanların kök salması, belirli bir istikrarlı sosyal çekirdeğe sahip olması, güvenlik sağlayan istikrarı araması ve bazen de gerçekleşmekte olan değişime karşı kontrol kullanması gerektiği de doğrudur.

Onların söylediklerine kulak kabartan ve arayan daha fazla değişim odaklı insanlar var, çünkü konuşmacıların çeşitliliğine ilgi duyuyorlar. Genellikle kolayca sıkılarak yaşam tarzı olarak rutinlerden çıkmaları gerekir. Diğerleri ise daha kararlı yapıları idare etme eğilimindedir. İlgi alanları daha açık, daha sınırlı ve sosyal çevresi daha küçüktür. Her zaman yararlı olmasa da bilinenleri uygulama eğiliminde oldukları için kendilerine sunulan sorunlara yeni cevaplar üretmeleri genellikle zordur.

Her iki kişilik türü de farklıdır, daha iyi veya daha kötü yoktur. Bazen yaşam her zaman hoş karşılanmayan ve onlar üzerinde kontrol uygulayamayacağımız değişiklikler talep eder. Daha sonra esneklik geliştirmeniz önerilir.

Seçmemiş olsanız bile maruz kaldığınız süreçten yararlanmaya çalışın ve bunu öğrenme, kaynak geliştirme için bir fırsat olarak alın.

Bizi bu tür süreçlere uyum sağlamak zorunda bırakan bu özel durumda elde ettiğimiz sonucun ötesinde, kendi bagajımızın bir parçası olmaya başlayan bir araç geliştirmiş olacağız.  Bu şekilde, bize sunulan ya da sunulmayan, onlarla yüzleşmemize izin veren diğer değişim durumları karşısında tekrar kullanabiliriz. Muhtemelen yaptığımız tüm değişimler bir sonraki süreçleri yönetebilmekte daha basit bir görev halini alır.

Yeni dünyanın bakış açısına uyum sağlayarak, değişime ve esnekliğe hazır olun.