Duygusal Esenlik: Kişisel Ve Profesyonel Başarının Anahtarı

Avrupa’da ve Türkiye’de her beş çalışandan birinin tükenmişlik, yani işyerinde oluşan bitkinlik ve yıpranmadan muzdarip olduğunu biliyor muydunuz ? 

Kuşkusuz bu durum, işyerinde duygusal sağlığın önemini vurgulamakta ve bu şekilde şirketlerde ve her şeyden önce insan kaynakları departmanlarında temel bir konu haline gelmektedir. 

Duygusal esenliğin ne olduğunu, işi nasıl etkilediğini ve insanların duygusal sağlığını iyileştirmek için ne gibi zorluklar sunduğunu bilmek istiyorsanız, önce duygusal esenliğin tanımıyla başlayalım.

Duygusal esenlik nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre duygusal iyi oluş, “ kişinin kendi yeteneklerini fark ettiği, hayatın normal baskılarıyla baş edebildiği, verimli çalıştığı ve topluma katkıda bulunduğu bir ruh halidir ”. 

Benzer şekilde, “çevresel durumlar ve taleplerle yüzleşmemizi veya bunlara uyum sağlamamızı sağlayan zihinsel işlevlerden türetilen olumlu duyumlar kümesi” olarak da tanımlanır . 

İyi ve sakin hissetmek kolay gibi görünse de gerçek şu ki, yaşam boyunca bir aile üyesinin kaybı gibi zihinsel sağlığımızı etkileyen stresli durumlarla karşı karşıyayız. Bu nedenle, daha büyük bir duygusal esenliğe sahip olmak için duygularımızı yönetmeyi öğrenmek esastır .

İşyerinde Duygusal Sağlık: Duygusal Refahı Hangi Faktörler Değiştirir?

Ortalama olarak hayatımızın%30’unu çalışarak geçirdiğimiz için, çalışma ortamı duygusal refahı belirleyen ana senaryolardan biridir. Ve birkaç çalışmanın da belirttiği gibi, duygusal sorunların %40’ının kökeninde çalışma hayatı mevcut.

Kişisel ve profesyonel alanlar arasındaki denge eksikliği, artan stres veya düşük motivasyon, işyerinde zayıf duygusal sağlığın en belirgin sonuçlarından bazılarıdır; çalışanların neredeyse yarısını etkileyen durumdur. Peki bu duruma neden olan en yaygın etkenler neler biliyor musunuz? 

İşyerinde duygusal esenlik eksikliğinin nedenlerinden bazıları şunlardır;

  • İnsandışılaştırma: Kötü çalışma koşulları veya tanınmama, strese, reddedilmeye ve işyerinde yıpranmaya neden olur ve duygusal sağlığı doğrudan etkiler.
  • Kötü çalışma ortamı: Çalışma arkadaşları arasındaki ilişki, bilgi ve iletişimin yönetimi veya şirket kültürü gibi unsurlar tüm çalışanların memnuniyetini ve refahını etkiler.
  • Lider eksikliği: Ekibi önemseyen, onu doğru yönlendiren ve yöneten bir figürün olmaması, iş stresi ve memnuniyetsizliğinin en yaygın nedenlerinden biridir.

İşyerinde Duygusal Esenlik Nasıl Geliştirilir ?

Dünya Sağlık Örgütü Halk Sağlığı’nın belirttiği gibi , “şirketlerin zenginliği, işçilerin sağlığına bağlıdır.“. Bu nedenle, tüm işgücünün ruh halinin kalitesi, kuruluşlar için bir öncelik olmalıdır. 

Bu anlamda veriler, bireydeki düşük düzeyde bir duygusal iyi oluşun, kuruluşların ekonomik performansı üzerinde nasıl doğrudan bir etkiye sahip olduğu konusunda bizi uyarıyor.

Bu durumla karşı karşıya kalan kuruluşlar , çalışanlarının refahını artıran becerilerin ve sağlıklı alışkanlıkların gelişimini teşvik eden önlemleri benimsemelidir . Ancak, sadece şirketlerin rolü önemli değil, aynı zamanda duygusal durumu iyileştirmek için bireysel bağlılık da özel bir önem kazanıyor. Daha kişisel düzeyde gerçekleştirilebilecek ve geliştirilebilecek tavsiyelerden bazıları şunlardır;

  • Sağlıklı alışkanlıklara sahip olun: veriler, uzmanların önerdiği temel yönergelerin karşılanmadığını ve her üç yetişkinden birinin önerilen yedi saat dinlenmediğini ortaya koyuyor . Ancak dengeli beslenmek, egzersiz yapmak ve dinlenmek iyi hissetmek için başlangıç ​​noktası olmalıdır, çünkü bu eylemler beyni ve vücudu her türlü durumla yüzleşmeye yatkın hale getirir. 
  • Kişiler arası iyi ilişkilere sahip olun: Her birey kapsayıcı, işbirliğine dayalı ve zenginleştirici bir çalışma ortamının yaratılmasını teşvik etmelidir. Bunun için sosyal ve iletişim becerileri temel bir rol oynamaktadır. 
  • Bir takımda nasıl çalışılacağını bilmek ve iyi bir liderliğe sahip olmak: Stresi, değişiklikleri veya hayal kırıklığını, endişe veya sıkıntı gibi duyumları yönetmek, duygusal zeka, atılganlık , pozitivizm ve empati yoluyla geliştirilebilecek becerilerdir . Bu beceriler, iyi bir lider olmak, ekip olarak çalışmak ve günün farklı zorluklarına mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlamak için gereklidir.

İşyeri Refahını İyileştirmek İçin ”Eğitim ve Kendini Tanıma”

Yapılan araştırmaya göre, “Kurumların %60’ı iş-yaşam dengesi, çalışanların fiziksel ve duygusal iyiliği üzerinde çalışmaya başlamak için en önemli zorluklar olarak kabul ediyor “. Duygusal esenlik tartışılabilir bir konu değildir ve bu nedenle hem kurumsal perspektiften, çalışanların performansı için en uygun alanları, ilişkileri ve koşulları teşvik eden önlemlerle hem de kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesi yoluyla beceri ve yeterlilikler bireysel olarak da uygulanmalıdır.

Bu şekilde araçlar edinerek ve birlikte çalışarak, stres, tükenmişlik veya kaygı gibi duygusal dengesizliklere neden olan alışılmış durumları yönetmek için daha büyük bir kapasite elde etmek mümkündür. Farklı durumlara ve senaryolara uyum sağlama, kişisel ve profesyonel yaşam arasındaki denge ve iyi çalışma ilişkilerinin sürdürülmesi duygusal esenliğin temel direkleridir. Bir yanıt yazın