NORM KADRO ÇÖZÜMLERİ

Küresel çapta kabul görmüş hareket kodlama yazılımları ve uygun metodolojiler kullanarak iş gücünü daha verimli kullanmanızı sağlıyor böylece, iş gücü maliyetlerinizi optimize ediyoruz.

DAHA FAZLASI +

BUSINESS NAVIGATION

Şirketiniz için stratejik yol haritası hazırlayarak olası ve mevcut risklerin erken dönem tespiti ile geleceğe dönük gerekli altyapının oluşturulmasını sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

YALIN DÖNÜŞÜM

Operasyonel ve yönetsel süreçlerde değer yaratmayan iş adımlarını tespit ederek yalın değer akışı oluşturuyor, anındırılmış yeni değer akışının kurum kültürünüze entegre edilmesini sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

KADEMELENDİRME

Organizasyon boyutu ve pozisyon etkisini gözeterek her bir pozisyonun iş değerlerini ve kademe yapısını oluşturduğumuz verimli çalışma mekanizması sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

PERFORMANS YÖNETİMİ

Organizasyonunuzun için maksimum verimlilik elde etmenizi sağlayacak strateji temelinde ekiplerin ve bireysel çalışanların performanslarına dönük süreç analizini oluşturuyor ve yönetiyoruz.

DAHA FAZLASI +

GELİŞİM ANALİZLERİ

Verimli ve huzurlu bir çalışma atmosferini oluşturan adil ücretlendirme sistemi için gereken uygun metodoloji ile objektif ve ölçülebilir bir iş değerleme ve kademelendirme sistemi sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +

REORGANİZASYON

Gelişip değişen strateji ve trendlere uyumlanacak organizasyon modelinde belirlenen hedefler temelinde yeni bir model oluşturuyor, güncel ve etkin organizasyon yapısı sağlıyoruz.

DAHA FAZLASI +