Reorganizasyon

Finansal amaçlar ve şirket hedefleri göz önüne alınarak organizasyon yapısındaki değişikliklerle yeniden otorite, sorumluluk ve haberleşmenin düzenlenmesidir. Şirketler zaman içerisinde teknolojik gelişmeler, politika ve stratejilerinin değişmesiyle mevcut organizasyon modelinin günün koşullarına yeterli gelmemesiyle karşı karşıya kalır, yeni bir organizasyon modeline ihtiyaç duyarlar.

Reorganizasyon değişikliğinin 9 ana nedeni vardır:

1. Yöneticilerin değişmesi

2. Mevcut organizasyonun yeterli olmaması

3. Benzer şirketlerin değişime gitmesi

4. Şirketlerin alımsatım ya da birleşmeye gitmesi

5. Ekonomik trenddeki değişimler

6. Yeni fikirler

7. Uluslararası organizasyonel gelişmeler

8. Teknolojik gelişmeler

9. Büyüme ve Küçülme

Bu sebepler reorganizasyon için değişim sinyalleri olarak görülmelidir. Bu sinyalleri anlamamak ya da kaçırmak şirket için finansal gerilemeye sebep olacağı gibi organizasyon içerisinde de eksiklik, yetersizlik, verimsizlik, etkisizlik, âtıl iş gücü gibi kavramların çıkmasına neden olur.

Reorganizasyon 3 şekilde sağlanır:

1. Ani (Zelzele) Yaklaşımı

Ani yaklaşım isminden de anlaşılacağı gibi çok kısa sürede yapılan köklü değişikliklerdir.

2. Kısa Vadeli Yaklaşım

Kısa vadeli yaklaşımda ise süre biraz daha uzundur. Altı ay ile üç yıl arasında bir değişim süresi içerisinde değişiklikler gerçekten önemli mi, yöneticiler bu konuda ne düşünüyor, gibi sorular sorularak veya bu konu üzerine araştırarak yapılır.

3. Uzun Vadeli Yaklaşım

Uzun vadeli yaklaşımın süresi üç yıldan daha uzundur. Bu şekilde değişim planı devamlı olarak gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılır.

Reorganizasyon Nasıl Yapıyoruz ?

Mevcut Sistem Analizi
Kadro Saptaması
Yeni Model Sunumu
Yeni Yapıya İlişkin Tavsiyeler
Mevcut Roller İş Analizi
Yüksek Performans Kültürü

Neden Expremus ?

KPI Kütüphanesi

Hızlı Uygulama

Raporlama Sistemi