Gelişim Analizleri

Şirketler daha adil bir ücretlendirme mekanizması kurgulayabilmek için her bir pozisyonun şirket bünyesindeki tüm pozisyonlar arasında bulunan yerini bilmek isterler. Verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı pozisyonların adil ücretlerle çalıştırılmasına, bu ise yapılan işlerin doğru değerlenmesine bağlıdır. Expremus uyguladığı metodoloji ile, objektif ve ölçülebilir bir iş değerleme ve kademelendirme sistemi kurgulanmasını sağlamaktadır.

Organizasyon boyutu ve pozisyonun organizasyon üzerindeki etkisi, insan yönetimi sorumluluğu, üstesinden gelinmesi beklenen problemlerin niteliği ve yaratıcılık gereksinimi, yapılan işe ilişkin riskler ve çalışma koşulları değerlendirilerek her bir pozisyon için iş değerleri ve kademe yapısı oluşturulur.

KADEMELENDİRME ÇÖZÜMLERİNE İHTİYACINIZ MI VAR ?